zh-hantruesenca
935 530 867

Administradores de fincas y Asesoría Inmobiliaria – SC Real Estate

Cercar més

Blog & FAQ

Com tramitar la certificació energètica pel teu habitatge?

Arxiu a octubre 16, 2013 per screalestate a certificats, energia, habitatge

La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

ÉS OBLIGATORI?

Si, segons el  Reial Decret 235/2013, es va aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

QUAN ENTRA EN VIGOR?

Serà obligatori per tots els immobles existents que es venguin o es lloguin a partir de l’1 de juny de 2013.

PUC OFERIR O PUBLICAR UNA VIVENDA EN LLOGUER O COMPRA SENSE COMPTAR AMB LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

L’article 12.2 deixa clar que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar a qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o alquilar la vivenda. D’aquesta manera, en la resta de països d’Europa on ja està en vigor la mesura, tant en els aparadors de les agències immobiliàries com en les portades d’Internet apareixen les etiquetes energètiques com una característica més de la vivenda o local.

QUINS EDIFICIS TENEN L’OBLIGACIÓ DE TENIR UN CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

  1. Els edificis de nova construcció.
  2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
  3. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic.

RÈGIM SANCIONADOR

L’incompliment dels preceptes continguts en el procediment bàsic es sancionarà d’acord amb les normes de rang legal d’aplicació. A més constituiran infracció d’acord amb la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.


T’ajudem a tramitar la certificació energètica pel teu inmoble, omple el  formulari de contacte i ens posarem en contacte mab tu per informar-te.


0 comentaris